Çözümlerimiz
Kurumlara Özel
Ürünlerimiz
EBYS, ERP ...
Referanslar
Kurumlar, Belediyeler ...
a

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete yayınlanmıştır. 2015 yılında yayınlanan ve 2016 yılında yürürlüğe giren "Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" göre köklü değişiklikler içeren yeni yönetmelikte,