Çözümlerimiz
Kurumlara Özel
Ürünlerimiz
EBYS, ERP ...
Referanslar
Kurumlar, Belediyeler ...
a

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)

Resmî yazışma usul ve esasları ilk olarak 1994 yılında yayımlanan mülga Başbakanlığın 1994/9 sayılı Genelgesi ile belirlenmiştir. 2004 ve 2015 yıllarında yayımlanan Yönetmelikler ile söz konusu usul ve esasların kapsamı genişletilmiştir. 2015 yılında ilk defa
yönetmeliğe dâhil olan elektronik ortam kavramı, 2020 yılında yayımlanan yönetmeliğin temelini oluşturmuştur.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete yayınlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları için çok büyük öneme sahip olan yazışma usul ve esasları elektronik belge merkezli olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda artık kamu kurum ve kuruluşlarının belge ve evrak oluşumları elektronik ortamda yapılması esas olarak düzenlenmiştir. Bu durum da kurumlarda kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yazılımlarının önemini bir derece daha arttırmaktadır. Zorunlu hâller veya olağanüstü durumlar dışında tüm belgeler, idarelerce elektronik ortamda üretilip gönderilmelidir. Güvenli elektronik imza ile imzalanıp elektronik ortamda gönderilen bir belgenin fiziksel kopyası alınmamalı ve belge fiziksel ortamda saklanmamalıdır. Belge üstverileri ve imza bilgileriyle birlikte bütün olarak kurumsal bilişim istemlerinde (veritabanı, dosya sistemi vb.) saklanmalıdır.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646) erişmek için lütfen tıklayınız...

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu için lütfen tıklayınız...