Çözümlerimiz
Kurumlara Özel
Ürünlerimiz
EBYS, ERP ...
Referanslar
Kurumlar, Belediyeler ...
a

Merkezi Fatura Kayıt Platformu

Katılım Bankaları arasında bir Merkezi Fatura Kayıt Sistemi oluşturup, mükerrerlik, sahtecilik vb. uygunsuzlukları engellemek amacıyla bir merkezi yönetim yazılım geliştirilmiştir. Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı ile  Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) yaptığı özel bir protokol ile e-fatura ve e-arşiv doğrulama servislerini kullanarak bu dokümanların online ve gerçek zamanlı olarak doğruluğunu teyit edebilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda e fatura kapsamında yer almayan diğer faturaların da havuza kaydı ve mükerrerliğin engellenmesi (20'ye yakın servis bileşenleriyle) sağlanmıştır.

TKBB üyesi tüm bankalara (Kuveyttürk, Alabaraka Türk, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Türkiye Finans, Emlak Katılım) verilen Web Servis Entegrasyon Rehberi ile bankaların bu sistemi kullanabilmeleri, müşterilerine ait faturaların sorgulama ve doğrulama işlemleri ilgili bankalar tarafından yapılabilmesi sağlanmıştır. Yaklaşık 8 ay süren bu proje 2019 Ocak ayında test yayınına alınarak 2019 Şubat ayında tüm bankalar tarafından devreye alınmıştır.