Çözümlerimiz
Kurumlara Özel
Ürünlerimiz
EBYS, ERP ...
Referanslar
Kurumlar, Belediyeler ...
a

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemleri Ve Avantajları

Günümüz koşullarında işletmeler için rekabet, işletmenin devamlılığı için ön sıralarda yer almaktadır. Bilgi, rekabet için en önemli kavramdır. Doğru bilgiye hızlı şekilde ulaşabilen işletmeler/kurumlar değişimleri önceden fark ederek değişimi daha az sancıyla atlamayı ya da değişimi kendine katma değer olarak sağlamaktadır. Bu sayede rakipleri karşısında daha avantajlı bir konuma sahip olmaktadır. İşletme içerisinde çeşitli alanlardan gelen verinin doğru şekilde bir araya getirilerek anlamlı veriye dönüştürülmesi ve bilginin elde edilmesi gerekmektedir. Günümüz teknolojisinde veriler, veritabanları ve bilgi sistemlerinden bağımsız hayat sürdürememektedir.

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri, işletmelerin sahip oldukları kaynakların etkin kullanılabilmeleri amacına hizmet eden; işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri isteklerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemidir. (Acar, 2001;201) İşletme içerisinde bulunan birimlerin iletişiminin ve bilgi paylaşımının esas alındığı, tüm süreçlerin sisteme entegre edildiği, tek bir yapı olarak oluşturulan sistemlerdir. Ayrıca bu sistemler, İşletmenin var olduğu alanda dış bağlantılarını geliştirmek ve değer zincirine fayda sağlamak amacıyla yapılandırılmaktadır.

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri, işletmede bulunan farklı iş faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan modüllerden oluşmaktadır. Bu modüller tek bir veritabanı üzerine inşa edilmektedirler. Veritabanının tek olması, verilerin birleştirilmesinde ve anlamlı bilgiye dönüştürülmesinde önemli rol oynamaktadır. Sistem içerisinde oluşturulan modüller ilgili iş faaliyetinin prosedür, kalite ve talimatlarına uygun olarak ve alt süreçleri göz önünde bulundurularak oluşturulurlar. İş Yazılım Kamusis ERP Sistemi içerisinde bulunan temel seviyede ki bileşenler Şekil 1’ de gösterilmektedir.

Şekil 1: Kamusis ERP Modül Yapısı

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri’nin başarılı bir şekilde uygulanması ardından İşletme/Kurum’ un elde edebileceği avantajlar, performansın ve verimliliğin artmasında rol alacaktır. Bu avantajlar;

şeklinde örnekler verilebilir.

 

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri ticari bir yazılım olarak görülmemelidir. İşletme/Kurum’un içerisinde yapılan işlemlerin sadeleştirilmesi, hızlandırılması ve otomatik olarak yapılma olasılığı göz önünde tutularak işletme için fayda söz konusu olması gerekmektedir. İş Yazılım çalışma prensipleri içerisinde; İşletme/Kurum yapısının tam olarak anlaşılması, yapılan analizlere bağlı olarak sistemlerin geliştirilmesi ve İşletme/Kurum’ a özgü sistemlerin oluşturulması bulunmaktadır. Modüller arası tam entegre olarak kurulan sistemler, dış sistemler ile web servisler üzerinden iletişim kurmaktadır. Veritabanı yapısı, verilerin bilgiye dönüşmesi amacına uygun olarak tasarlanmaktadır.

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak için Satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.