Çözümlerimiz
Kurumlara Özel
Ürünlerimiz
EBYS, ERP ...
Referanslar
Kurumlar, Belediyeler ...
a

Kamusis ERP

Küreselleşen dünyada, pazarlar artık daha kolay ulaşılabilir hale gelmiş, buna paralel olarak pazardaki rekabet güncektikçe artmaktadır. Bu sebeple küçük, orta ve büyük çapta faaliyet gösteren birçok firma rekabet ortamına uyum sağlamalı, özellikle yabancı sermayeye sahip büyük firmaların pazara olan hakimiyetlerinde uygun pozisyonlar alarak kendi varlıklarını sürdürebilecekleri, aynı zamanda işlerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmalıdırlar.

İnsanoğlu, varoluşundan bu yana sürekli üretmeyi amaçlamış, farklı tekniklerle üretimi kolaylaştırmanın yollarını aramıştır. Rekabetin artması, farklı piyasa koşullarının oluşması ile üretmek tek başına yeterli olmamış, verimlilik ve kalite gibi kavramlar üretim bantlarında ayrı bir yere sahip olmuştur. O halde yüksek kalitede ve verimlilikte üretim, piyasa koşullarından bir kaç adım önde olmak demektir. Üretim süreci yalnızca atölyelerde MAKİNA – İNSAN – MALZEME arasında geçen, dar bir alan “proseslerin” den ibaret değildir. Yine görülmüştür ki, bir ürünü gerçekleştirmede yalnızca üretim süreci değil, diğer süreçlerin de etkisi vardır. Bu süreçlerin entegre ve koordineli bir şekilde yönetimi gerekmektedir. Üretim sürecini etkileyen süreçlere örnek olarak Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Kapasite Planlama, Maliyet, Ürün Tasarımı gösterilebilir. Önemli olan bütün bu süreçlerin, üretim süreci ile birlikte entegre ve uyumlu bir biçimde yönetilebilmeleridir. Doğru ürüne ancak bu şekilde ulaşılabilecektir. Bu noktada Üretim Yönetimi kavramı ile karşılaşmaktayız. Yukarıda sözü edilen bütün süreçlerin (üretim süreci dahil) birlikte yönetimi “ÜRETİM YÖNETİMİ” olarak tanımlanmaktadır. Üretim Yönetimi kavramı, bu işlevi en iyi başarabilme arayışlarını da haklı olarak beraberinde getirmiş ve “Üretim Yönetim Sistemleri” adı altında çeşitli yaklaşımların doğmasına neden olmuştur.

İş Yazılım olarak, yazılım ve donanım teknolojilerini satın almanın çok önemli olmadığını, asıl önemli olanın bu teknolojik yatırımların verimli olarak kullanılmasını savunmaktayız. Yönetim kadrosundan, herhangi bir teknik personeline kadar yapılan işlerin yerinde ve kontrollü bir şekilde analiz edilerek süreçlerin yazılım ortamına aktarılmalıdır. Uluslar arası bir çok firmanın paketleştirdiği yazılımlardan ziyade firmanın kendine has çözümler üretilmesi verimliliği arttırmakta, basit ve kullanıcı dostu özel arayüzler ile yazılımın kullanılabilirliğini arttırmak hedeflenmektedir.

İş Yazılım ERP çözümleri ile sağlanan faydalar ;

Referanslar

İlksan Genel Müdürlüğü