Çözümlerimiz
Kurumlara Özel
Ürünlerimiz
EBYS, ERP ...
Referanslar
Kurumlar, Belediyeler ...
a

Kalite Yönetimi ve Bilgi Sistemleri

Kalite Yönetimi, kurum/kuruluşun (örgüt) tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken müşteri memnuniyetini temel alan, örgütün rekabet gücünü, etkinliğini, esnekliğini arttıran, sürekli bir iyileşme ve ilerleme esasına dayanan yönetim sistemi ve kurallar bütünüdür.

Kalite Yönetiminin başlıca faydaları; ürünlerin pazar payının genişlemesi, imajının güçlenmesi, kaynak kullanımının düzenlenmesi, maliyetlerin azalması, rekabet gücünün genişlemesi, çalışanın motive olması, denetime bağlı güvenin ortaya çıkması, müşteri odaklı önce insan anlayışının gelişmesi iç ve dış müşteri beklentilerinin üst düzeyde tutulması, sürdürülen tüm faaliyetlerin ürün ve hizmet kalitelerinin artmasıdır.

Bilgi sistemlerinin Kalite Yönetiminde yeri ve önemi büyüktür. Bilgi Sistemleri;  bilginin toplanması, saklanması, işlenmesi, erişilmesi ve dağıtılması, hizmet eden teknoloji ve uygulamaların bütünüdür.

Kalite Yönetiminin, başarılı bir şekilde uygulanmasının temelinde bilgi en önemli faktördür. Kalite geliştirmede bilginin toplanması, işlenmesi, dağıtılması, kayıt altına alınması, analiz edilmesi bilgi sistemleri aracılığıyla yapılmaktadır.

Kalite Yönetimi özünde müşterinin istekleri, ihtiyaçları, ürünler hakkındaki düşünceleri, ürün performansı toplanmalı ve bununla ilgili bir veri deposu oluşturulmalıdır. Müşterinin istediğinin tam olarak anlaşılması ve gereksinimlerini belirlemek için müşteri tasarım sürecine dâhil edilmelidir.

Örgütün iş süreçlerini gerçekleştirirken Kalite Yönetimine dâhil olmaları ürün, üretim, çalışan performansı, rakip yönetimi, kaliteli bilgi akışı, kaynak yönetimi konularında standartlaşmalarını sağlar.

Kaliteli bir ürün ve hizmet üretebilmek için süreçte girdi ya da çıktı olarak meydana gelen tüm durumların kaliteli olması ve işbirliği modellerinin belirlenmesi gerekmektedir.  Bilgi sistemleri müşteri, çalışan ve tedarikçi katılımının sağlanmasında en büyük araçtır. Bilgi sistemleri ürünü, ürünü meydana getiren çalışanı, paydaşları ve müşterinin ihtiyacını karşılaştırır, bir düzen içinde işlemlerin yürütülmesini sağlar ve çalışmalara alternatifler sunar.

Kalite Yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanması için çeşitli bilgilerin toplanması, toplanan bilginin içerde ve dışarda ilgililere zamanında ve doğru şekilde aktarılması sağlanmalıdır.

İş Yazılım İSO 9001 ve 27001 belgelerine sahip olmakla birlikte kurulduğundan bu yana Kalite Yönetim sistemini benimseyerek, tüm süreçlerinde etkili bir şekilde kullanmaktadır. Üretilen tüm projelerde Kalite Yönetim standartlarına uygunluk güdülerek proje planları yapılır ve bu kapsamda paydaşlar ile birlikte çalışılır.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak, talep ve istekleri karşılamak amacıyla geliştirmiş olduğu Talep Yönetim Sistemlerini ücretsiz olarak müşterilerinin kullanımına sunar. Kurum ve kuruluşlar ile yaptıkları projelerde Kalite Yönetim standartlarına uyarak müşterinin ihtiyacını belirler, yapılan analiz çalışmaları ile müşteriyi tasarımın içine katarak paydaş projeler üretir. Müşterilere ürün olarak verilen bilgi sistemlerini, kurumun iç kalite süreçlerini yürütmeleri için faydalı hala getirir ve ürettiği bilgi sistemleri örgütler için bir araç olur.

Sonuç olarak Kalite Yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için, örgütlerin kedi yapılarına ve ihtiyaçlarına uygun bilgi sistemlerine yatırım yapması gerekmektedir. İş Yazılım Kalite Yönetim Sistemini iç süreçlerinde uygulayan ve bunun öneminin farkında olan bir firma olarak kalite uygulamalarınızı yürütebileceğiniz bilgi sistemleri ile yanınızda olmadan mutluluk duyacaktır.