Çözümlerimiz
Kurumlara Özel
Ürünlerimiz
EBYS, ERP ...
Referanslar
Kurumlar, Belediyeler ...
a

CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi

Günümüz piyasa koşullarında rekabetin çokca arttığı, satış ve pazarlama kanallarının daha verimli kullanılması gerektiği piyasa koşullarında firmalar ile müşterileri arasındaki bağı güçlendirecek , firmaların mevcut hizmet ve politakalarını müşteri odaklı yapıya çevirerek gerek hizmet öncesi gerekse hizmet sonrası müşterilerin takibi ile akılda kalıcılık sağlanması amacıyla CRM ( Customer Relationship Management) -Müşteri İlişkilier Yönetimi Yazılımı geliştirmiştir.

CRM, firmaların mevcut müşterileri ile sürdürdükleri ilişkiyi geliştirmek, yeni müşteriler kazanmak ve müşterilerin elde tutulmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. CRM özünde bir iş stratejisidir. Dolayısıyla insan, süreç ve teknolojik birçok bileşene gereksinim duymaktadır. Ticaretin ve müşterinin yüzyıllarca bir arada ilişki kurduğu pazarlarda CRM adı konulmadan uygulanıyordu fakat teknolojik alt yapı olanaksızlıkları nedeniyle birçok bilgiye geç ulaşılıyor, kurumsal hafıza olmadığından personele bağımlı satış ve satış sonrası ilişkiler kullanılmakta idi. Günümüzde gerekli teknolojik altyapının var olması müşteriler ve tedarikçileri arasındaki ilişkinin elektronik ortamda vucut bulmasına imkan sağlamaktadır.

İş Yazılım CRM yapısı:

İş Yazılım ailesi olarak, firmaların CRM yazılım gereksinimleri için aşağıdaki çözümleri üretmekteyiz;

CRM ihtiyacı olan sektörler: