Çözümlerimiz
Kurumlara Özel
Ürünlerimiz
EBYS, ERP ...
Referanslar
Kurumlar, Belediyeler ...
a

Yerli Yazılımlara Cumhurbaşkanlığından Destek

Bu yıl Temmuz ayının başında yayınlanan ve yürürlüğe giren 2019/12 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim alanında yapacakları tüm çalışmalara köklü manada düzenlemeler içermektedir. Dünya genelinde her geçen gün kullanımı artan bulut (cloud) teknolojisi yerine kurumların tüm verilerini güvenli ortamda tutmaları, yabancı firma yazılım ve donanım ürün çözümleri yerine de yerli firma ürün ve hizmetlerinin tercih edilmesi, siber güvenlik ilgili önlemlerin alınması en çok dikkat çeken alanlar olarak öne çıkmaktadır.

 Kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen tüm hizmetler sonrasında üretilen verilerin genelge kapsamında güvenliğinin arttırılması ve erişiminin kısıtlanması görevi ilgili kurum ve idarelere yüklenmiştir. Özellikle bazı verilerin Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında işlenmesi hususunun da genelgeye ilave edilmiş olması birçok yönden verinin ve veri sahibinin haklarının korunmasını sağlayabilecektir. Tüm kişisel verilerin (sağlık, genetik, biyolojik vb.) güvenli ortamlarda tutulması ve güvenli platformlar üzerinden paylaşılması da genelge kapsamında düzenlenmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriler, kurumların kendi özel sistemleri veya kurum kontrolündeki yerli hizmet sağlayıcılar hariç bulut depolama hizmetlerinde saklanmayacağı, kurumların kendi sunucuları ve sistemleri ile bu hizmetleri sürdürmeleri de hükmedilmektedir. Bu alanda yerli firmalara ve yurt içinde hizmet veren veri merkezleri için çok önemli iş fırsatları da oluşmaktadır. İş Yazılım Yartu depolama ürünü de bu madde hükümlerine uygun olarak kurum tarafında (On-Premise) çalışan doya paylaşımı ve düzenleme bileşenlerine sahip yerli bir ürün olarak kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet sunmaktadır. Sahip olduğunu bileşenler sayesinde güvenli bir ortamda saklanabilecek veriler, merkezi yönetim platformu kapsamında güvenli kanaldan iletilerek, belgeler üzerinden işlemler yapılabilecektir.

Sosyal medyanın kullanımının kısıtlayan ve kullanılması gereken durumlarda ise yerli ürünlerin kullanılması gerektiğini vurgulayan genelge kapsamında, birçok yerli ürün için de yeni fırsatlar oluşmaktadır.

Kuruluşumuzdan bu güne kadar güvenli ortamda yazılım geliştirilmesinin ne kadar önemli ve zorunlu olduğunu her platformda dile getiren İş Yazılım, genelge kapsamında Yazılımların güvenli olarak geliştirilmesi ile ilgili tedbirler alınması ve Temin edilen veya geliştirilen yazılımlar kullanılmadan önce güvenlik testlerinden geçirilerek kullanılmasının ülkemiz için oldukça önemli bir konusudur. Her platformda üretilen yazılımların, Kamu İhale Kanunu kapsamında en düşük ücretler alınan hizmetlerin bu kapsamda terk edilmesi, güvenli ve arka kapısı bulunmayan yazılım çözümlerinin tercih edilmesinin haksız rekabeti de ortadan kaldırarak, ülkemizde yazılım üreten firmaların niteliğini arttıracağı ortadadır.

Kamu e-posta sistemlerinin ayarlan güvenli olacak biçimde yapılandırılacak, e-posta sunucuları, ülkemizde ve kurumun kontrolünde bulundurulacak ve sunucular arasındaki iletişimin şifreli olarak yapılması sağlanması konusunda İş Yazılım Yartu E-Posta yazılımı da genelge kapsamında hükmedilen tüm gereksinimleri karşılamaktadır. Yartu E-Posta ile tüm kurumsal e-postalarının kurum sunucularında saklanarak, sunucular arasından şifreli bir şekilde gönderilebilmektedir. İstenmeyen (spam) e-postaların ayıklanması, Anti-Virüs desteği, çift yünlü doğrulama, DKIM ve SPF desteği, black-gray list gibi sayısız özelliğiyle kurumların tüm gereksinimlerine uygun çözümler sunulmaktadır.

Yayına giren bu genelgenin ülkemize ve bilişim sektörüne birçok olumlu katkı sunacağını kanaatindeyiz.

2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi için lütfen tıklayınız..