Çözümlerimiz
Kurumlara Özel
Ürünlerimiz
EBYS, ERP ...
Referanslar
Kurumlar, Belediyeler ...
a

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Nedir?

11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makamlar, elektronik ortamda üretecekleri tebligatları elektronik ortamda teblig edebilmesi mecvut yönetmelik ve Kayıtlı Elektonik Posta (KEP) ile sağlanamakta, yeni bir yönetmelik hazırlanarak, günümüz şartlarına uygun bir yapı kurulması gerekmekteydi.

Adalet Bakanlığı da PTT (tebligat teslimatı yapabilen tek merci) ile birlikte bir dizi çalışma yaparak, gerke Adalet Bakanlığının gerekse tebligat çıkarmaya yetkili tüm makamların elektronik ortamda tebligat yapabilmelerini sağlayacak UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) platfomunu hazırlayarak, kamunun kullanımına sunmuştur.

6 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ" 1 Ocak 2019 tarihi itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda tebligat yapmaya yetkili tüm merciler, PTT tarafından verilen etebligat sistemine üye olmaları, bu üyelik bilgilerini de kullanarak tebligat alıp-göndermeye ilişkin hesap bilgileri tanımlanabilmektedir. E-tebligat adresine sahip olan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklere yeni yönetmelik kapsamında tebligatlar elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu sayede daha hızlı, doğrudan ilgili kurum ve kişilere ulaşan bir sistem kurulmuş olacaktır.

UETS üzerinde yapılan tüm gönderileriniz güvenli elektronik imza ve işlem zamanının kayıt altına alınması (zaman damgası) ile  içeriğin değiştiirilmeden güvenli bir şekilde alıcıya iletilmesi ve şeffaf, izlenebilir yapıda işletilmesi sağlanabilmektedir. Bu sayede hem gönderici hem de alıcı yapılan tebligat içeriği ve alım/gönderim zamanı konusunda kesin bir bilgi sahibi olabilmektedir.

İş Yazılım Kamusis EBYS yazılımı üzerinde geliştirdiğimiz UETS modülümüz ile artık tüm UETS iletilerinizi doğrudan EBYS yazılımına alabilir, kurumsal süreçlerinize dahil ederek elektronik ortamda cevap verebilirsiniz. Özellikle Adalet Bakanlı ile finans sektörü (bankalar, finans kurumları, sigortacılık vb.)arasında ciddi sayıda tebligat yapılmaktadır. İş Yazılım Kamusis EBYS yazılımının UETS modülü ile bu gönderileri kolaylıkla EBYS süreçlerinize dahil edebilir, ilgili hukuk birimine doğrudan iletebilir, cevap süresini EBYS üzerinde yöneterek elektronik ortamda cevap verebilirsiniz.