Çözümlerimiz
Kurumlara Özel
Ürünlerimiz
EBYS, ERP ...
Referanslar
Kurumlar, Belediyeler ...
a

UETS-Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Yönetimi

6 Aralık 2018 tarihinde 30617 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikte, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu tarihten itibaren, tebligat yapmaya yetkili tüm karum kurum ve kuruluşları ile yeni yönetmelik kapsamında tebligat göndermeye yetkili kılınan özel ve tüzel kişilikler PTT tarafında tahsis edilecek elektronik tebligat adresleri üzerinden tebligat gönderebileceklerdir.

Projenin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemlerinden en büyük farkı, KEP iletilerinin "İadeli Taahhütlü Posta" hükmünde olması, UETS ise "Resmi Tebligat" hükmünde olmasıdır. Bir başka ifadeyle tebligat için KEP adresleri yerine UETS hesapları kullanılması gerekmektedir. 

Kamusis EBYS süreçlerine ek olarak gerliştirdiğimiz Kamusis UETS Modülü ile kurumunuzun tüm e-tebligat hesaplarını tek bir yazılım üzerinden yönetebilir, doğrudan kurumsal süreçlerinize dahil edebilirsiniz. E-tebligat geri bildirim süreleri de Kamusis EBYS üzerinden kolaylıkla işletilmekte, süreçteki tüm kullanıcılara uyarı ve bilgilendirmeler sistem tarafından sağlanabilmektedir. 

Özellikle Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan İcra Dairelerinin tüm bankalara her gün düzenli olarak gönderdiği tüm e-tebligatlar için hazırlanan özel servisler sayesinde, bankacılık yazılımlarına servis üzerinden blgi alış verişi yapılarak süreç otomatik hale getirilmiştir. İcra dairelerince talep edilen bilgiler, Kamusis EBYS şablonlarına web servisler üzerinden çekilerek şablonlar oluşturularak, imza süreçlerine sunulabilmektedir. Bu sayede çok daha az insan kaynağı ile büyük sayıda işlemler kolaylıklay yapılabilmektedir.

Yönetmeliğin tamamı için lütfen tıklayınız.

Referanslar