Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Projesi işi şirketimizin uhdesinde kalmıştır. Farklı başvuru kanallarından elektronik ortama alınan tüm başvurular, uzman ekipler tarafından incelenerek banka, müşteri, hakem heyeti ve karar süreçleri tek bir platform üzerinden işletilebilecektir. 

Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Projesi