Çözümlerimiz
Kurumlara Özel
Ürünlerimiz
EBYS, ERP ...
Referanslar
Kurumlar, Belediyeler ...
a

Muhasis

MUHASİS, Web Tabanlı Muhasebe Yönetim Sistemi yazılımıdır. MUHASİS ile bir ticari malın ya da hizmetin alımından satışına kadar tüm süreci doğru ve kontrollü bir şekilde takip edilmesi ve sürecin yönetilmesini sağlayan bir uygulama yazılımıdır.

Web Tabanlı Dinamik Yazılım Alt Yapısı ile kişisel bilgisayarlara herhangi bir program yüklenmesi gerekmeksizin internet ve yerel ağ üzerinde popüler internet tarayıcıları ile (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome vb.) aynı anda birden fazla kişi MUHASİS üzerinde yetkileri çerçevesinden işlemler yapabilmektedir. 

Muhasebe, ekonomik faaliyetlerin ölçüldüğü, gerekli açıklamayı sağlayan ve buna bağlı yorumlamayı sunan temel işlemlerin tümüdür. Bir başka değişle ekonomik birim hakkındaki finansal bilgiyi ölçmek ve raporlamak için kullanılan kavramlar ve tekniklerin bir setidir. Teknolojinin gelişmesi ile bilginin ölçümünde ve raporlamasında kullanılan alt yapılar değişebilmektedir. Yazılımların temel fonksiyonları, bilgiyi en sağlıklı şekilde depolamak, istenildiği zamanda bilgiye ulaşılabilmesini sağlamak, ihtiyaçları giderebilmek ve anlık olarak işlemlerin takibini kullanıcıya sunmaktır.

MUHASİS, İşletmelerin ve Kurumların finansal işlemlerini, duran varlıkların yönetimini, stok yönetimini gerçekleştirebildiği web tabanlı bir yazılımdır. Muhasis ihtiyacı karşılamak için modüler yapıda oluşturulmuştur. Yazılımın diğer modülleri ile ilişki sağlayan ve online çalışan, esnek yapısı ile farklı talepleri karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Muhasis temel modülleri;

alt modülleri bulunmaktadır.

Modüller kendi içerisinde tam entegre olarak yapılandırılmıştır. İşlem adımlarında kolaylık, elde var olan verinin farklı alanlarda kullanımını sağlamaktadır.  Muhasis üzerinde aşağıda bulunan entegrasyonlar yapılabilmektedir. Diğer entegrasyonlar için bizimle irtibata geçmeyi unutmayın.

Yapılan işlemlerin istenilen düzeyde raporlanabilmesi, yapılan iş kadar değerlidir. Muhasis kendi alt yapısında bulunan Dinamik Raporlama Modülü ile birlikte esnek ve etkin raporlama imkânı sunmaktadır. Modüller içerisinde yapılan entegre işlemlerde karşılaştırmalı raporları, yönetim raporları, grafiksel raporları içermektedir.

Genel Muhasebe

Türk muhasebe mevzuatına, tek düzen hesap planına uygun olarak geliştirilmiş, Kuruluşun genel muhasebe hakkında tüm ihtiyaçlarını giderecek yapıda olan modül, tüm modüller ve EBYS ile entegre olarak çalışmaktadır.
Modül içerisinde;

bulunmaktadır.

Bütçe Yönetimi

Bütçe hazırlama, yönetme ve takip işlemlerini gerçekleştirildiği, diğer modüller ile entegre olarak çalışan bütçe yönetimi, gerçek ve taslak bütçe oluşturulmasını sağlamaktadır.

Bütçe kalemleri oluşturulurken hesap kodu, grup ve manuel atamlar kullanılabilmektedir. Bütçe kalemleri arasında devir işlemleri, bütçe artışı ve azaltımı sistem üzerinden yapılabilmektedir. İşlemlerin devreye alınmasında onay aşamaları bulunmaktadır. Bu sayede verilerin korunması ve sağlıklı bir yönetim elde edilmesi hedef alınmıştır.

Anlık bütçe takibini sağlayan modül, genel muhasebe ve finans yönetimi ile entegre olarak çalışmaktadır. Satın alma işlemlerinde bütçe ödenek kontrolü, blokaj işlemleri ve bütçe kalemlerinde yeterli miktar kalmadığında sistemde kullanıcılara uyarı verilmesi sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Elektronik Belge Yönetim Sistemi entegrasyonu ile onay işlemleri ve yapılan işlerin resmileştirilmesi daha kolay hale getirilmiştir.

Demirbaş Yönetimi

İşletme ve Kurumlarda bulunan demirbaşların satın alınmasından, elden çıkmasına kadar geçen süre içerisindeki tüm işlemlerin gerçekleştirilebildiği ve esnek raporlama sunan yönetim modülüdür.
Modül içerisinde;

Depo Stok Yönetimi

Depoların yönetilmesi, birbirleri arasında transfer işlemlerinin gerçekleştirildiği depo yönetim alanıdır. Stokların talebi, dağıtımı ve anlık stok takipleri sistem üzerinden sağlanmaktadır. Modül içerisinde;

bulunmaktadır.

Genel muhasebe, finans yönetimi, bütçe yönetimi ve EBYS ile entegre olarak çalışmaktadır.

Finans Yönetimi

Çeşitli finansal işlemleri yürütüldüğü, birbiri ile bağlantılı hale getirildiği ve yüksek raporlama gücüne sahip olan yönetim modülü, kuruluşa giren ve çıkan para akışının yönetmeyi hedef almaktadır.
Yönetim modülü içerisinde;

bulunmaktadır. Genel muhasebe, depo stok yönetimi, demirbaş yönetimi, vergi yönetimi, bütçe yönetimi ve EBYS ile entegre olarak çalışmaktadır. Otomatik muhasebeleştirme ve uyarı mekanizmaları sistem tarafından sağlanmaktadır.

Vergi Yönetimi

Muhasebe biriminde yapılan işlemler için hazırlanması gereken beyannameler sistem tarafından otomatik oluşturulmaktadır. Beyannameler;

Vergi ödemelerinin takibi sistem tarafından yapılabilmektedir. Vergilerin taksitleri ve miktarın tanımlanması ardından uyarı mekanizmaları sayesinde ödemelerin gerçekleştirilmesi ve bunların raporlanması sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 

Referanslar

İlksan Genel Müdürlüğü