Çözümlerimiz
Kurumlara Özel
Ürünlerimiz
EBYS, ERP ...
Referanslar
Kurumlar, Belediyeler ...
a

Kriz Yönetiminde Bilgi Sistemleri

Kriz Kurum ve kuruluşlar (örgüt) tarafından beklenilen bir durum olmamakla birlikte iş süreçlerinde iç ya da dış etmenlerden etkilenilerek karşılaşılabilecek bir süreçtir. Hızlı çözülmediğinde ve yönetilemediğinde de maddi ve yönetimsel kayıplar meydana gelecektir.

Kriz, hesaplanamayan, planlanmayan, sezilemeyen, örgüt tarafından hızlı şekilde çözülmesi gereken, kurum ve kuruşlusun değerlerini, amaçlarını ve kalitesini tehtit eden bir kaos durumudur. Kriz ile gelen değişimler örgütün devamlılığını ciddi şekilde etkiler bu nedenle krize hızlı şekilde cevap verilmelidir.

Krizlerin yaşam döngüsü içinde, geçici olduğu ve standart önlemlerle zaman içinde düzelebileceği düşünülür. Krizin şiddeti arttıkça etkisi belirginleşmeye başlar ve örgüt yapısında işler bozulur. Örgüt içinde bulunulan durumda krizi fark eder, yorumlar, değerlendirir ve doğru tepkiler verirse kriz dönemini rahatlıkla atlatarak katma değerli bir yaklaşım sergiler.

Krizin değerlendirilemez ve doğru kararlar alınamaz ise karar alma süreci bozularak; planlanan hedefler, amaçlar gerçekleştirilemez. Aynı zamanda örgüt içinde çatışma, denetime eksikliği, amaçlara ulaşma gibi konularda da problemler meydana gelir.

Kriz oluşumunun engellemedeki önemli bir unsur doğru ve yeterli bilgi akışının sağlanmasıdır. Bilgi akışının sağlanması bilginin kayıt altına alındığı bilgi sistemleri ile mümkündür. Örgüt içinde kullanılan sistemin kabiliyetine göre; karar süreçlerini etkileyen bilginin doğruluğu, etkinliği, tarafsızlığı bilginin doğru zamanda doğru kişilere ulaşmasını sağlar. Kriz ortamında, bilgi sistemleri kişi bağımlılığını ortadan kaldırarak bilgi eksikliği, yanlış anlamaların önüne geçerek kriz sürecinin önlenmesine büyük katkılar sağlar.

Örgüt iş ve işleyişlerini planlayan, dönemsel raporlamalar veren, personel performans- iş gerçekleştirim durumlarını ölçen, kaynak planlaması yapan, yıllık büyüme (bütçe, maliyet) planı yapan, pazar-rakip bilgilerini tutan bilgi sistemlerinin düzenli bir şekilde kullanılması ve işletilmesi sağlanır ise krizin ilerlemesini azaltabilir.

Kriz sürecinde bilgi toplamda veri kanallarının (departmanlar-kişiler-yönetim) bilgi iletimi azalabilir, ancak insan bağımsız veri depolamaları olan örgütlerde doğru bilgi akışı ile bilgi eksikliği veya yanlış anlamalarla ortaya çıkan kriz oluşumunun önüne geçilebilir ve doğru karar almasına katkı sağlar.

Kriz yönetiminin etkin yönetimi için planların hazırlanması, bu planların kişilerden bağımsız ortamlarda kayıtlı tutulması sağlanmalıdır. Planlara uygunlukların kontrol edilmesi, denetimden geçirilmesi, kriz yönetimi sırasında yapılacak işler listesi oluşturulmalıdır. Tüm bu çalışmalar Bilgi Sistemleri aracılığıyla yürütülebilir, bu sayede tarafsız, zaman ve personelde bağımsız bir ortam oluşturularak kriz süreci ve tekrar oluşması engellenebilir.

Sonuç olarak Kriz beklenilmeyen, bir anda ortaya çıkan ve örgütlerde kayıplara neden olan bir durum olarak belirtilebilir. Ancak etkili bilgi sistemlerinin ve planlamalar ile kriz önleme tekniklerinin kullanılarak kriz belirtileri önceden anlaşılabilir ve doğru yönetim ile en az hasar ile kriz fırsata dönüştürülebilir.

İş Yazılım kurum/kuruluşların kültürel yapısına uygun olarak bilgi sistemleri geliştirip, yazılım çözümleri üreten bir firmadır. Bilginin kayıt altına alınarak saklanması, planlaması, iş takibinin yapılması, örgütün tüm süreçlerinin kişiden bağımsız bir şekilde yürütmesini sağlayacak şekilde ürün portföyüne sahiptir.

Örneğin İş Yazılım ürün ailesi ve çözümleri;

“EBYS” üzerinden örgüt içinde yapılan tüm evrak işleri yürütülerek, kriz anında ya da gereklilik durumunda yetkililerce doğru zamanda doğru etki ile bilginin iletilmesini ve en uygun kararlar alınmasını sağlar.

“İŞ CRM” tanımlanan kurallarla hangi zamanda hangi işlerin kimler tarafından yapılacağı belirlenerek iş sürekliliği sağlanır, kriz anında hangi personellerin hangi görevleri yapması gerekliliği belirlenir. Kriz çözümünde önemli bir nokta olan iletişim ve görevlendirme sekteye uğramadan devam eder.

“Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı” ile örgütün iş süreçleri bilgi sistemi üzerinde oluşturulur, iş gerçekleştirim, kaynakların atanması, maliyet hesapları, gelir gider tahminleri yapılır. Örgütün bir plan dâhilinde öngörülebilir verilerle çalışması kriz belirtilerinin önceden farkedilmesine yardımcı olur.

Kriz ile karşılaşma durumunda erken teşhis ve iyi bir kriz yönetimiyle doğru kararlar verebilmek adına İş Yazılım ailesi sizin yanınızda, kurum ve kuruluşunuza özel bilgi sistemi çözümlerler sunar.