Türkiye Katılım Kefalet A.Ş. Otomasyon Yazılımı Projesi işi şirketimizin uhdesinde yapılmaktadır. Türkiye Katılım Kefalet A.Ş. tarafından sunulan tüm hizmetlerin elektronik ortamda sağlanması, paydaşlarla servis tabanlı entegrasyon gereksinimleri proje kapsamında sağlanacaktır. Türkiye Katılım Kefalet A.Ş (KFK) teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelerin katılım bankacılığı koşullarında finansmana erişmeleri sağlanabilmektedir.

  • Portföy Garanti Sistemi ile katılım bankaları üzerinden finansman erişimi,
  • KGF, İGE ve Risk Merkezi ile servis tabanlı entegrasyon
  • Online başvuru, banka ve genel müdürlük süreçleri
  • Kredi tahsis, onay ve takip süreçleri

Katılım Finans Kefalet A.Ş. Otomasyon Yazılımı Projesi