E-İmar Nedir?

Belediyelerimizin mimari ve imar proje ruhsat süreçlerini elektronik ortamda kabul edebildiği, onay süreçlerinin e-imza ve mobil imza ile sağlayabildiği bir yazılım platformudur. E-İmar web tabanlı yapısıyla kolay kullanım imkânı sunmaktadır. Bu sayede Belediye proje başvuruları, revizyonları için artık ofisinizden başvuru yapabilir, süreçleri internet üzerinden takip edebilirsiniz.

E-İmar Kullanımı

E-İmar mimari ve imar projelerinin başvurusunu yapabilen (mimar, mühendis veya müteahhit) yetkili kullanıcıların sisteme kayıt olmaları ve başvuru süreçlerini eksiksiz olarak tamamlamasıyla süreç başlamaktadır. Ofisinizdeki bir bilgisayar ile web tarayıcınızı (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari) kullanarak başvuru ve süreç takibi kolaylıkla yapılabilmektedir. 

Belediye yetkilileri tarafından görevlendirilen Yapı Denetim firma yetkililerinin onay süreçleri (onay, iade ve ret) E-İmar yazılımı üzerinden sağlanabilmektedir. Yapı denetim firmalarının onay süreçleri sonrasında, onaylı proje başvurusu Belediyede ilgili birim yetkililerinin onayına sunulmaktadır. Tüm onay, iade ve ret süreçleri elektronik ortamda e-imza ile sağlanabilmektedir. Onaylanan projeler ile ilgili ilave süreçler de (ruhsat) E-İmar üzerinden takip edilebilecektir.

E-İmar Avantajları

  • Tüm başvuru süreçleri elektronik ortamda yapılır
  • Yapı Denetim ve Belediye süreçleri (Onay-İade, Ret) elektronik ortamda yapılır
  • Çıktı ve Baskı maliyetlerini azaltır (onaylı proje çıktıları alınır)
  • Başvuru süreçleri elektronik ortamda takip edilebilir
  • Kamusis EBYS entegrasyonu ile onay süreçleri de e-imzalı olarak tamamlanır.
  • İşlem ve sistem güvenliği (belge erişimleri) kayıt altındadır.
  • Ölçülebilir – Raporlanabilir yönetim anlayışı sunar.
  • Elektronik ortamda sunulan tüm belge ve dokümanların arşiv işlemleri de sağlanır (dijital arşiv)

 

E-İmar Uygulama Süreci,

 

i. Proje Kaydı alanında, başvuru türüne göre (Statik, mimari, aplikasyon, elektrik, peyzaj vb.) asgari gerekli olan Tapu Belgeleri, Ada-Parsel-Pafta ve Mahalle bilgileri, Onaylı kroki, tapu dosyası, Mimari, CAP ve PLANKOTE dosyaları elektronik ortamda yüklenmelidir.

 

ii. Bu bilgilerin eksiksiz olarak girilmesi ile başvuru süreci tamamlanmaktadır. 

 

iii. Belediye tarafından yetkilendirilen Yapı Denetim firma yetkilisi, bu başvuru ile ilgili bilgi ve belgeleri inceleyerek gerekli işlemleri (onay, iade, revize vb.) yaparak, süreci tamamlamaktadır.

 

iv. Belediye yetkilileri, Yapı Denetim firması onaylı başvuru süreçlerini de detaylı olarak inceleyerek, gerekli işlemleri (onay, iade, revize vb.) yaparak ruhsat süreçleri tamamlanmaktadır. 

 

v. Başvuru, Yapı Denetim ve Belediye süreçleri de Kamusis EBYS yazılımı için geliştirilen entegrasyon servisleri ile EBYS iş ve akışlarına dahil edilebilecektir. 

 

vi. Ruhsat sürecinde gerekli olan elektrik dağıtım şirketi, büyükşehir belediyesi gibi süreçte onay işlemi yetkilileri için entegrasyon servisler ile yapılabilecektir.

 

vii. Onaylanan projeler için revizyon talepleri e-imza ile uygulama üzerinden yapılabilecektir.

 

viii. Gelişmiş raporlar ile hem başvuru sahibi ve yapı denetim firması hem de belediye yetkilileri raporlara ulaşabilecektir.

Yapı sahibi, müellif, kurumsa yapı sahipleri sistemimiz üzerinden belediye tarafından istenen evrakları yükleyerek başvuru yapabilirler.

Belediyenize uygun imar iş akış sistemini dinamik alt yapımız sayesinde kısa süre içerinde kurabiliriz.

Müellifler ve yapı denetim firmaları, yapı denetim çalışanlarının sürecini tamamen sistemimiz üzerinden e-imza alt yapısını kullanarak onaylayabilirsiniz.

Başvuru sahibi, müellif, yapı denetim, belediye projelerin tüm süreçlerini anlık olarak görebilmektedir. Proje sürecinde ilerle durumunda SMS / E-Posta ile bilgilendirmeler anında ilgili kişilere gönderilmektedir.

Yapı sahiplerinin birden fazla olması durumunda, takipciler sisteme eklenerek tüm projenin sürecini diğer hak sahipleride takip edebilmektedir.

İzin / vekalet modülü sayesinde, belediye personelinin izin yada ayrılması durumunda projeleri belirlediğiniz tarih ve saate kadar projeleri başka personel takip edebilmekte ve işlem yapabilmektedir.

E-İmar sistemi üzerinden müellif başvurusu yapan müellif adayları, belediye onay sürecinden sonra sistemi müellif yetkisinde kullanabilmektedir.

Banka yada benzer kuruluşlardan Mahalle/Ada/Parsel düzeyinde projeyi görmesi için sistem üzerinden başvuruda bulunmalıdır. Sistem üzerinden iş akışınıza göre onaylama süreci tamamlanması halinde proje ekpertiz yetkilisinin görmesi için yetki verilmektedir.

E-İmar uygulamamızın yönetimi belediyede ki yetkili kişi yada kişilerce yönetilebilmektedir. Süreç işlemlerinden modül yönetimine kadar tüm süreci sistem üzerinden düzenleyebilirler.

Referanslar

İzmir Karabağlar Belediyesi
İzmir Karabağlar Belediyesi

İzmir Karabağlar Belediyesi

Ankara Yenimahalle Belediyesi
Ankara Yenimahalle Belediyesi

Ankara Yenimahalle Belediyesi

Konya Meram Belediyesi
Konya Meram Belediyesi

Konya Meram Belediyesi

Konya Akşehir Belediyesi
Konya Akşehir Belediyesi

Konya Akşehir Belediyesi

Konya Kulu Belediyesi
Konya Kulu Belediyesi

Konya Kulu Belediyesi

Demo Talep Formu

E-İmar