Her geçen gün kullanım alanı artan bilişim sistemlerinin yaşadğımız çevreye olabilecek faydaları üst noktaya taşımak, olası etki veya zararları en aza indirmek amacıyla "Sürdürülebilir Çevre” ilkesiyle tüm yazılım projelerimizi ele almaktayız. Bu kapsamda;

  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem Standardında tanımlanan tüm gereksinimlere ve şartlara tam uyum sağlamak,
  • Müşterilerimizin uyulmasını talep ettiği çevre şartlarına tam uyum sağlamak,
  • Çevre kirlenmesine sebep olabilecek şirket içi ve dışı etkenleri asgari düzeye indirerek, çevrenin korunmasını sağlamak,
  • Kaynakların (sunucu, depolama, network, printer, kağıt vb) etkin ve verimli bir şekilde kullanmak,
  • Geri dönüşüm ilkelerini uygulamak,
  • Ulusal ve Uluslararsı regülasyonlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek

Çevre Politikamız