Anasayfa | İletişim | Demo Talebi | Talep Yönetim Sistemi | English
Demo talebi Bize Ulaşın Talep
İLETİŞİM

İş Yazılım Donanım Elekt.Danış.Ltd. Şti.

Merkez: Gazi Üniversitesi Teknoplaza Binası A Blok 205 Gölbaşı-ANKARA
Tel: 0312 496 3 444 Faks: 0312 495 66 55

İstanbul Ofisi: Tomurcuk Sokak İzmen Sitesi A1 No:11 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 999 55 40

 

Kamusis Dijital Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS)
Ülkemizde arşivlerin sayısallaştırma ihtiyacı her geçen gün artmakta, ulusal ve uluslararası standart ve yönetmeliklere uygun kapsam ve içerikte yazılım uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. İş Yazılım, sektörde elde ettiği tecrübesini, bilgi ve birikimini ihtiyaçlar doğrultusunda kullanarak yerli ve uluslararası standartları da göz önüne alarak Kamusis DAYS yazılımı hazırlamıştır. Dijital arşiv uygulamalarının  hatalı, eksik ve yetersiz kaldığı tüm alanlarda çözümler ile birlikte gelen Kamusis DAYS, kolay kullanımı esnek yapısı ile tüm kullanıcıların kısa sürede beğenisini kazanarak yaygınlaşmıştır.
 
Kamusis DAYS ile maliyetlerinizi %50 düşürün doküman sayısallaştırma işlerinizi hızlandırın… 
 
Arşiv Yönetmeliğine Uygun Tasnif ve Arşivleme
 
Kamusis DAYS ile Devlet Arşivleri tarafından hazırlanan Arşiv Yönetmeliğine Uygun içerikte tasnif ve ayıklama işlemleri yapılmaktadır. Kurum ve birim arşivlerinde bulunan mükerrer kayıtların (fotokopiler, çoklu nüsha belgeler vb.) düzenlenerek, bir belgenin tekil olarak DAYS üzerine alınması sağlanacaktır. Fiziksel arşivlerinizin Bina – Oda – Dolap- Raf ve Sıra gibi lokasyon bilgilerini de parametrik olarak DAYS üzerinde tanımlayabilirsiniz. 
 
Hızlı Veri Girişi ve Kolay Kullanım
 
Kamusis DAYS veri girişi operatörlerinin hızlı veri girişleri için özel olarak tasarlanan arayüz ve uygulama bileşenlerine sahiptir. Bir klasör belgenin taranması ve ortak bileşenlerinin indekslenmesi birkaç dakika kadar sürmektedir. Çok sayıda belge kısa sürede yönetmeliklere uygun olarak arşivlenebilmektedir.
 
Kamusis DAYS yazılımı kullanıcı dostu tasarımı ve bileşenleri ile kısa sürede kullanıcılar tarafından kolaylıkla kullanılabilmektedir. Veri girişi operatörleri için masa üstü uygulaması, arşiv taraması için hazırlanan web bileşeni ile tümleşik bir çözüm sunulmaktadır. 
 
Üst Veri (Metadata) ve Tarama 
 
Belge sayısallaştırma denince ülkemizde ilk akla gelen belgelerin taranarak elektronik formata (PDF, JPEG, TIFF vb.) dönüştürülmesi gelmektedir. Ancak bu son derece yetersiz ve eksik bir anlayıştır. Belge sayısallaştırma hizmetleri için en önemli gereksinimler arasında üst verilerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve tarama işlemi ile birleştirilmesi gerekmektedir. Kamusis DAYS ile farklı belge tipleri için tanımlayabileceğiniz özel üst veriler ile belge sayısallaştırma işlemlerini yapabilirsiniz. 
 
Standart Dosya Planları ve Saklama Süreleri
 
Kamusis DAYS yazılımı, TS 13298:2015 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Standartları kapsamında talep edilen tüm gereksinimleri eksiksiz olarak sağlamaktadır. Uygulama, Standart Dosya Planları üzerine kurularak işletilmektedir. Arşivdeki tüm belgelerin SDP’ye göre kaydedilmesi ile özellikle belgelerin arama ve EBYS gibi farklı uygulamalarla entegrasyonu kolaylıkla sağlanabilmektedir.
 
OCR (Optik Karakter Tanıma) ve Tam Metin Arama
 
Kamusis DAYS, elektronik ortama aktarılan tüm belgelerin yazı formatına (TXT) aktarılarak belge içerisindeki bilgilerin de kolaylıkla işlenebilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede taranan tüm belgeler, PDF/A formatına çevrilerek, bir belge içerisinde kelime araması yapılabilmektedir. 
 
Erişim Kısıtları ve Yetkilendirmeler
 
Kamusis DAYS, belge ve bilgi güvenliği konusunda içerdiği gelişmiş yazılım alt yapısıyla, belgelerin yetki dışında erişimlerini engellemekte, dosya sistemlerinde şifreli olarak tutulmalarını sağlamaktadır. 
 
Kamusis DAYS Özellikleri
 
i. Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Kanun No : 3473 tüm gereksinimleri,
 
ii. Teklif edilecek yazılım Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olarak, Arşiv Ayıklama ve İmha Yönetmeliği, Arşivlerde Oluşacak Malzemenin Saklanmasına İlişkin Yönergelere uygun, 
 
iii. T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 20.10.1998 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-18975 1998/27 sayılı genelgesi, 
 
iv. T.C. BAŞBAKANLIK Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 21.11.1995 tarih ve 1995/DG-06 sayılı Genelgesine uygun içerikte,
 
v. 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Standart Dosya Planlarının Kullanımı
 
vi. TS 13298/T1 Belge Yönetim Sistemi Standartları