Anasayfa | İletişim | Demo Talebi | Talep Yönetim Sistemi | English
Demo talebi Bize Ulaşın Talep
İLETİŞİM

İş Yazılım Donanım Elekt.Danış.Ltd. Şti.

Merkez: Gazi Üniversitesi Teknoplaza Binası A Blok 205 Gölbaşı-ANKARA
Tel: 0312 496 3 444 Faks: 0312 495 66 55

İstanbul Ofisi: Tomurcuk Sokak İzmen Sitesi A1 No:11 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 999 55 40

 

KAMUSİS ELEKTRONİK BELGE VE DOKÜMAN ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ ÜRÜN AÇIKLAMALARI

Üretici: İş Yazılım Donanım Elektronik Danışmanlık Telekomünikasyon Kırtasiye Turizm Medikal İnşaat İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti

Uygulama Yazılımı Adı: KAMUSİS Elektronik Belge ve Doküman Arşiv Yönetim Sistemi Yazılımı (EBAYS)

Markası: KAMUSİS © EBAYS

Sürümü: S5.17

Sürüm Tarihi: 22.05.2017

 

Ürün Tanımları:

Bu ürün Türkiye standartlarında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün elektronik ortamda belge üretmesi ve bu belgeleri elektronik ortamda alıcıya iletmesi için hazırlanmıştır. Ulusal mevzuata uygun olarak (Standart Dosya Planları, E-imza Kanunu, 2008/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, Kayıtlı Elektronik Posta mevzuatı vb. ) hazırlanan KAMUSİS EBAYS yazılımı, n katmanlı mimaride web tabanlı olarak geliştirilmiştir.

KAMUSİS EBAYS yazılımı üzerinde çoklu kullanıcı desteği ile tüm kurumun aynı anda sisteme giriş yapabilmesi sağlanmaktadır. Kurumun organizasyon şemasına göre birimler oluşturulup, kullanıcılar gruplandırılabilmektedir.

Müşterilere özgü belge tipleri tasarlanarak, üretilmek istenen belgenin hazırlama, imzalama, iade ve havale işlemlerinin tamamını uygulama içerisinde yapılabilmektedir. Ayrıca bu süreçlerde müşterilere özgü entegrasyonlar da dikkate alınmaktadır.

Müşteri organizasyon şemasına göre idarenin hiyerarşisi tasarlanmaktadır. Bu hiyerarşiye uygun olarak iş akışları oluşturulur. Hiyerarşik olarak ilerlemeyen belge tipleri için özel iş akışları belirlenebilmektedir.

KAMUSİS EBAYS yazılımı üzerinde çoklu dil desteği bulunmaktadır. Varsayılan olarak Türkçe ekranlar gösterilmekte olup, müşterinin seçimine göre aktif kullandığı dile göre ekran dili değişmektedir.

 

Bu ürün tüm bileşenleri ile hazır olarak Müşteriye sunulmaktadır. Ürün bileşenleri;

a.      Elektronik Belge Yönetim Sistemi

b.      Doküman Arşiv Yönetim Sistemi

c.      E-imza İmzalama ve Doğrulama Aracı

d.      OCR ile tam metin çevirme Aracı

e.      Kayıtlı Elektronik Posta Bileşenleri

f.       Form Tasarlama Aracı

g.      İş Akışı Tasarlama Aracı

 

Yasal Dayanaklar:

KAMUSİS Elektronik Belge ve Doküman Arşiv Yönetim Sistemi Yazılımı (EBAYS) aşağıda belirtilen yasal gereksinimlerle tam uyumlu olarak geliştirilmiştir.

i.    5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuata uygun,

           ii.    T.C. Başbakanlık 10.02.2011 tarih ve 2011/1 sayılı genelgesine göre Kurum kimlik kodlarına (T.C. Devlet Teşkilatı Numarası) göre işlem yapılan, 

         iii.    02.02.2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Resmi Yazışmalarda uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun,

          iv.    02.02.2015 tarihli ve 29255 sayılı resmi gazetede yayımlanan resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte belirtilen ve aynı yönetmelik içinde referans Kalkınma Bakanlığının hazırlamış olduğu e-yazışma teknik rehberindeki standart ve şartları uygulayan,

           v.    25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2005/7 sayılı Standart Dosya Planı hakkındaki Başbakanlık Genelgesine uygun,

          vi.    Sistem, 16.07.2008 tarih, 26938 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlık genelgesi gereğince TS 13298/T1 sayılı Elektronik Belge Yönetimi standardına sahip,

        vii.    25.08.2011 tarihli ve 28036 sayılı resmi gazetede yayımlanan kayıtlı elektronik posta sistemine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe uygun,

      viii.    Devlet arşiv hizmetleri yönetmeliğine uygun olarak, Arşiv Ayıklama ve İmha Yönetmeliği, Arşivlerde Oluşacak Malzemenin Saklanmasına İlişkin Yönergelere uygundur.

 

 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Doküman Arşiv Yönetim Sistemi, Elektronik İmza, Mobil İmza, Kayıtlı Elektronik Posta, İş Akış ve Süreç Yönetimi, Standart Dosya Planı, TS 13298, TS 13298/T1, ISO 27001, ISO 9001, TS/ISO 15504,TSE K 505, E-Yazışma, Web Tabanlı Yazılım

 

Sistem Gereksinimleri:

1.      Sunucu Gereksinimleri

a.      Uygulama Sunucu:

i.                 Platform: Microsoft

ii.               İşletim Sistemi: Microsoft Server 2012 Standart R2 ve üzeri (64 Bit) Türkçe/ İngilizce

iii.              IIS: İnternet Information Server V6 ve üzeri

iv.              İşlemci: Intel XEON E5 Serisi- 2.0 GHZ ve üzeri

v.                İşlemci Core: 4 Core

vi.              Bellek: 16 GB RAM

vii.            Harddisk: 500 GB RAID (en az 1)

viii.           Sunucu Tipi: Sanal ve/veya fiziksel

UYARI: Elektonik imzaların SHA-2 Algoritmasını kullanması sebebiyle sunucu işletim sistemi üzerinde. NET Framework 4.5 ve üzeri yüklü olmalıdır.

UYARI: Uygulama yazılımının artan kullanıcı sayılarına göre daha çok sistem kaynağı kullanması performansı arttırabilir.

 

UYARI: Elektronik ortamda üretilecek tüm belgelerin fiziksel bir kopyası bulunmadığından, EBYS kurulumu ile birlikte yedekleme ve geri kazanım bilgilerine uygun olarak gerekli donanımsal gereksinimleri sağlayınız

 

b.     Veri Tabanı Sunucusu

i.                 Microsoft SQL Server 2008 Standart R2 ve üzeri (64 Bit) İngilizce,

ii.               ORACLE Server 11.g ve üzeri (64 Bit) Türkçe/ İngilizce

iii.              İşlemci: Intel XEON E5 Serisi- 2.0 GHZ ve üzeri

iv.              İşlemci Core: 4 Core

v.                Bellek: 16 GB RAM

vi.              Harddisk: 500 GB RAID (en az 1)

vii.            Sunucu Tipi: Sanal ve/veya fiziksel

 

UYARI: Veri tabanı sunucularının yedekleme bileşenleri etkinleştirilmelidir. Yedekleme işlemleri sayesinde doğal afet, yangın gibi durumlarda etkilenme riski ortadan kalkacaktır.

 

UYARI: Çok fazla kullanıcıya sahip kurum ve kuruluşlarda, veri tabanı sunucularının sürekliliği sağlanmalıdır (aktif-aktif, aktif-pasif vb.)

 

c.      Network Gereksinimleri

KAMUSİS EBAYS yazılımının sağlıklı çalışabilmesi için sunucu ile istemci bilgisayarlar arasından kurum içerisinden 100 Mbit ağ bağlantısı gerekmektedir. Kurum dışından erişimlerin etkinleştirilmesi durumunda en az 10 Mbit internet bağlantısı hızına gerek duyulacaktır.

UYARI: KAMUSİS EBAYS yazılımı çevrim içi (online) çalışmaktadır. Bu sebeple geniz bant ağ ve internet bağlantısı hızına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

2.      Kullanıcı Bilgisayarı Gereksinimleri

Her türlü masa üstü, diz üstü (notebook) bilgisayarlar ile KAMUSİS EBAYS yazılımı uyumlu olarak çalışmaktadır. Kullanıcı bilgisayarlarının asgari özellikleri de aşağıda sunulmaktadır.

i.                 İşlemci: Intel/ AMD 2.0 Ghz İşlemeci

ii.               Bellek: 2 GB RAM

iii.              Harddisk: 500 GB

iv.              İşletim Sistemi: Microsoft Windows Vista, 7,8, 10 Türkçe/İngilizce 32/64 Bit,

Linux paltformu; Pardus, Ubuntu Türkçe/İngilizce 32/64 Bit

Machintos platformu, MacOsX 10.8 ve üzeri Türkçe/İngilizce 32/64 Bit          

v.                Bağlantı Noktası: en az 1 adet USB 2.0 Port gerekmektedir ( E-imza kullanımı için)

vi.              İnternet Tarayıcısı Internet Explorer, Google Chrome ve Safari 32 Bit/ &4 Bit

 

UYARI: Kullanıcı bilgisayarlarının mutlaka internete ya da yerel ağ (local network) üzerine bağlı olması gerekmektedir.

 

BİLGİ: Güvenlik politikaları çerçevesinde KAMUSİS EBAYS yazılımına internet üzerinden yapılacak erişimler sınır getirilebilir, kısmen ya da tamamen çalışması engellenebilir. Bu durumda kurumunuzdaki yetkili birim ve kişilerle iletişime geçiniz.

 

 

3.      Diğer Gereksinimler

i.                 Elektronik İmza: BTK tarafından yetkili kılınan hizmet sağlayıcıları tarafından üretilecek elektronik imzaları kullanmaları gerekmektedir.

ii.               Tarayıcı: KAMUSİS EBAYS yazılımı üzerine alınması planlanan fiziksel belge ve bilgilerin elektronik ortama alınabilmesi için gerekli olan cihazlardır.

iii.              Güvenlik Duvarı: KAMUSİS EBAYS yazılımının olası kötü niyetli saldırı ve tehditlere engel olabilecek şekilde ayarlanmış güvenlik duvarı cihazlarıdır.

 

Garanti, Bakım ve Güncelleme Hizmetler:

Bu ürün kurulum tarihi itibariyle 1 yıl süre işe şirketimizin garantisi altındadır. Bu kapsamda oluşabilecek tüm talepler için;

Çağrı Merkezi: 0312 496 34 44

Online Talep: https://talep.isyazilim.net

E-posta: destek@isyazilim.com.tr

KEP: isyazilm@hs01.kep.tr

 

Müşteri ziyaretleri, anketler ve TYS(Talep Yönetim Sistemi) aracılığıyla alınan taleplerin kullanıcılar için daha kullanışlı daha güvenilir hale getirilmesini sağlayan periyodik güncelleme ve bakım işlemleri gerçekleştirilir.

Web: www.isyazilim.com.tr

Uygulama yazılımının garanti süresi içerisinde yeni versiyonlarının hazırlanarak, Müşteri onayı ile güncellenmesi yapılmaktadır. Garanti süresi içerisinde yapılacak tüm bakım ve geliştirme hizmetleri yazılı olarak onay alınarak, uygulanmaktadır.

 

Ürün Kısıt ve Sınırlamaları

UYARI: bu ürünü yasa dışı çoğaltmayınız.

UYARI: Bu ürünü lisanssız olarak kullanmayınız.

UYARI: Bu ürün nitelik personeller tarafında kurulması ve uyarlanması gerekmektedir.

UYARI: Bu ürünün kurulumu için sistem yöneticisi el kitabını detaylı olarak inceleyiniz.

 

KAMUSİS EBAYS yazılımı kısıt ve sınırlamaları farklı bileşenler ile birlikte tarif edilmiştir. Bu ürün satış sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe tek bir sunucu üzerine kurularak çalıştırılmalıdır. KAMUSİS EBAYS’a ait yazılımın ve yazılım paketi tüm bileşenlerinin fikri, sınai ve her türlü hakkı İş Yazılım LTD. Şti’ye aittir. KAMUSİS EBAYS yazılımının lisansız olarak kullanımı, kurulması ve kullanılması sonucunda oluşabilecek her türlü idari, mali ve hukuki durumlardan İş Yazılım Ltd. Şti sorumlu tutulamaz.

Teklif edilen yazılımın tüm kullanım hakları Müşteriye aittir. KAMUSİS EBAYS üzerinde üretilen tüm bilgi, belge ve dokümanların sahibi Müşteri’dir.

 

KAMUSİS EBAYS Sistem Kısıtlamaları:

UYARI: Bu kısıtlamalar, KAMUSİS EBAYS ürününün azami kısıtları olup, Müşteri tarafından satın alınan haklar uygun olacak şekilde lisanslanmaktadır.

 

·        Maksimum kullanıcı Sayısı: 100.000

·        Maksimum online kullanıcı sayısı: 15.000

·        Maksimum dosya boyutu: 50 TB

·        Maksimum Veri Tabanı boyutu: 1 TB

·        Yazılım Platformu: Microsoft

·        Sunucu İşletim Sistemi: Microsoft Server işletim sistemi ailesi (2012 R2 ve üzeri)

 

KAMUSİS EBAYS Lisans Modelleri

1.      Kurumsal (Kamu) Kullanımı Lisansı

Bu ürün kamu ihalesi kapsamında farklı kapsam ve kullanım hakları ile satılabilmektedir.

2.      Sınırlı Kurumsal (Kamu) Kullanımı Lisansı

            Bu lisans ile kullanıcı sayısına göre kullanım kısıtları ile satılabilmektedir.

BİLGİ: KAMUSİS EBAYS Yazılımı sözleşme hükümlerine göre özel haklar ve kısıtlar içerebilir.

 

Erişim Kontrolü ve Kısıtlamaları

KAMUSİS EBAYS yazılımı üzerinde sistem güvenliğinin ön plana çıkartacak birçok fonksiyon bulunmaktadır. Uygulama yazılımının donanım ürünleri ile yüksek güvenlik katmanı içerisinde sağlıklı çalışması sağlanmaktadır.

Uygulama içerisinde kullanıcı rollerine göre yetkileri değiştirilebilmektedir. Kullanıcılar onlara tanımlanan roller kısıtlamasına göre işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

 

BİLGİ: EBAYS yazılımına erişim kısıtlarında, sisteme girişine izin verilmeyen tüm kullanıcılara dönen hata mesajı en az iki farklı katmanda sunulmaktadır. (kullanıcı adı ve/veya şifresi hatası vb.)

 

1.      İç Ağ ve Dış Ağ Üzerinden Erişim (LAN ve WAN)

2.      Güvenli IP adresleri

3.      Hatalı Erişim ve Erişimin Engellenmesi

4.      Oturum Bileşenleri ve Kısıtlamaları

 

Kimlik Doğrulama ve Yedekleme

EBAYS yazılımı üzerinde kayıtlı olmayan kullanıcılar sisteme giriş yapamazlar. Sisteme giriş için birden fazla giriş metodu bulunmaktadır.

1.      Kullanıcı Adı ve Şifre metodu ile giriş: Sistem devreye alınmadan önce Sistem yöneticisin belirlediği şifre ile kullanıcılar sisteme giriş yapabilirler. Sisteme giriş yaptıklarında kullanıcılara şifre değişimi zorunlu tutulmaktadır. Şifre en az 6 haneli olmalı içerisinde en az bir rakam, özel karakter ve büyük harf olmalıdır. Şifreler veri tabanında 256 bit AES formatında şifreli olarak saklanmaktadır.

 

BİLGİ: Şifre güvenliği açısından Sistem yöneticisinin belirleyeceği politikalar farklı koşulda oluşturabilir.

 

2.      E-imza ile giriş: Kullanıcıların sistem üzerinde kayıtlı olan TCK numaraları ile e-imza kart bilgilerindeki TCK numarası eşlenir ve kullanıcı e-imza PIN numarasını girerek herhangi bir kullanıcı adı ve şifre girmeksizin sisteme giriş yapar.

BİLGİ: EBYS yazılımı üzerinde Kullanıcı adı ve şifre ile giriş açık değilse e-imza ile giriş zorunludur.

3.      Mobil imza ile giriş: Mobil imza kullanan kullanıcıların EBYS yazılımı üzerinde kayıtlı olan GSM numaralarına göre mobil imza butonuna tıkladıklarında mobil cihaz tetiklenir ve kullanıcıların mobil şifrelerini yazarak sisteme giriş yapar.

BİLGİ: İşlem yapılan cihaz ile Sistem farklı platformlarda olabilir.

 

**GSM numarası maskeli formatta gösterilir.

 

4.      LDAP ile giriş: Merkezi yönetim sistemi (Active Directory) kullanılan sistemlerde EBAYS yazılımı üzerinde kayıtlı olan kullanıcı adına göre Active Directory şifreleri ile sisteme giriş yapar.

 

BİLGİ: Giriş yöntemleri belirlenirken TS ISO/IEC 15408 ve TSE K 505 kriterleri dikkate alınmıştır.

EBAYS İşlem Güvenliği

KAMUSİS EBAYS yazılımı üzerinde yapılan tüm işlemler çok detaylı bir şekilde kayıt altına (LOG) alınmaktadır. Bu kayıtlar doğrudan veri tabanı üzerinde şifreli bir şekilde, uygulama yazılımı üzerinden herhangi bir kullanıcı tarafından silinemez bir şekilde saklanmaktadır.

Yetkili kullanıcıların erişebileceği bir menü üzerinden tüm kullanıcıların yaptıkları işlemler listelenmektedir. Bu listeler üzerinde bulunan süzme ve filtreleme bileşenleri ile bilgilere hızlıca ulaşılabilmektedir.

Fonksiyon Adı

Açıklamaları

Kullanıcı Adı

İşlem Yapan Kullanıcı Bilgisi

Yapılan İşlem

EBAYS üzerinde yapılan tüm işlemler

İşlem Tarihi

İşlemin yapıldığı tarih

Belge Numarası

Varsa erişilen/işlem yapılan belge numarası-sayısı

İşlem Kodu

Yapılan işlem sonucunda

IP Adresi

İşlemin yapıldığı IP adresi (Lan ve/veya Wan üzerinden)

 

BİLGİ: EBAYS üzerinde işlem yapan kullanıcılar, kendi yaptıkları erişim bilgilerini de görüntüleme hakkına sahiplerdir.

 

EBAYS üzerinde üretilen tüm belge ve dokümanların da belge / doküman bazlı erişim kayıtları da ayrıca tutulmaktadır. Bu sayede bir belgeye yapılan tüm yetkili erişimler ile yetkisiz erişimler de detaylı olarak kayıt altına alınmaktadır.

Fonksiyon Adı

Açıklamaları

İşlem Yapan Kullanıcı

İşlem Yapan Kullanıcı Bilgisi

Log İşlem Tarihi

İşlemin yapıldığı tarih

Log İşlem Türü

Yapılan İşlemler (belge görüntüleme, kaydetme, değiştirme vb.)

Log İşlem

İşlem Sonucu (erişimin başarılı ya da başarısız olması durumu)

Kullanıcı IP

İşlemin yapıldığı IP adresi (Lan ve/veya Wan üzerinden)

 

BİLGİ: Bilgi güvenliği politikası sebebiyle, belge erişim kayıtlarında belgelerin sayısı ve/veya ID bilgileri girilmesi zorunlu olup, erişim kayıtları gösteriminde belge konusunun sadece ilk 3 karakteri gösterilmekte, geri kalan kısımlar karartılmaktadır.

 

GÖRME ENGELLİLER İÇİN YARDIM

Görme engelli olan kullanıcılar için programı daha rahat kullanmasını sağlayan yardımcı programlar kullanılabilir. Örneğin; JAWS programı.

Bu program ile EBYS uygulamasında imlecin üzerine geldiği butonlar ve sayfalar seslendirilerek kullanıcılar yönlendirilir.

EBAYS uygulamasının kullanıcıları sesli yönlendirdiği durumlar da mevcuttur. Örneğin; Kullanıcı girişi yapılacağı ekranda giriş CAPTCHA özelliğinde seslendirmektedir.